Тема : «Методи обстеження дівчаток, підлітків та жінок репрoдуктивного віку. Репродуктивне здоров’я »

Інструкція

До проведення практичного заняття № 1

Дисципліна : «Репродуктивне здоров’я»

Спеціальність : 5.12010102 «Сестринська справа».

Тема : «Методи обстеження дівчаток, підлітків та жінок репрoдуктивного віку. Репродуктивне здоров’я ».

Мета заняття :

1.Надати допомогу студентам в практичному закріплені знань, отриманих на теоретичних заняттях та при виконанні ними самостійної роботи. Ознайомлення з поняттями про репродуктивне здоров’я та його основні показники.

2. Дати студентам в оглядовій формі інформацію про стан репродуктивного здоров’я в Україні. Розглянути питання особливості проведення огляду та необхідних обстежень дівчаток, підлітків, дорослих жінок, з метою виявлення у них вад розвитку та/або порушень з боку органів жіночої репродуктивної системи.

3.Навчити студентів методиці та правилам суб’єктивного та об’єктивного обстежень пацієнток : збирання скарг, анамнезів життя, захворювання, гінекологічно-акушерського анамнезу.

4.Навчити студентів проводити мануальне, бімануальне, ректальне, ректо-вагінальне обстеження та огляд молочних залоз та

5.Відпрацювання на практичному занятті, згідно з вимогами алгоритмів маніпуляцій, наступних практичних навичок :

Питання, винесені на практичне заняття:

Оснащення: Таблиці, схеми, довідники та довідкові посібники, атлас з анатомії та фізіології людини, алгоритми та набори медичних інструментів для проведення практичних навичок, наочні посібники в вигляді муляжів та оригіналів для відпрацювання практичних навичок на це практичне заняття, роздатковий матеріал, слайдовий проекторний матеріал та інформація на мультимедійних носіях, кукли-муляжі, фантом тулуба жінки.Конкретні цілі:

Знати:

Вміти :

· Здійснювати алгоритм збирання анамнезу, зовнішнього огляду статевих органів жінки (Хохліч Т.І. Практикум з гінекології, стор.4-13 ).

· Огляд шийки матки в дзеркалах (Самойленко В.Б., Планування сім’ї, алгоритм № 10, стор.203-204, (Хохліч Т.І. Практикум з гінекології, стор.31-43.

· Огляд зовнішніх статевих органів (Хохліч Т.І., Практикум з гінекології, стор.10-13).

· Піхвове (одноручне та/або дворучне дослідження (Самойленко В.Б., Планування сім’ї, алгоритм № 9, стор.204-208, Хохліч Т.І., Практикум з гінекології, стор.19-31).

· Взяття матеріалу на цитологічне дослідження (Хохліч Т.І., Практикум з гінекології, стор.88-98).

· Ультразвукове дослідження (Хохліч Т.І. Практикум з гінекології, стор.164-167).

· Лапароскопія (Самойленко В.Б. Планування сім’ї, стор.116-118).

· Взяття мазків із різних ділянок сечово-статевого апарату жінки (Громова А.М. Кліничне медсестринство в акушерстві та гінекології, стор.483-484).· Алгоритм заповнення необхідної медичної документації (паспортної частини медичної карти), збирання анамнезу, виписування направлень для різних видів лабораторного обстеження(Хміль С.В., Романчик Л.І., Медсестринство в гінекології, алгоритми 1-3, стор.329-331).

· Методи обстеження в гінекології дітей та підлітків(Яковлєва Е.Б, Семіотика та діагностика в гінекологіїї дітей та підлітків), стор.57.

· Гінекологічне обстеження стану репродуктивної системи, обстеження органів черевної порожнини та клініко-амбулаторне обстеження у жінок (Яковлєва Е.Б.Семіотика та діагностика в гінекологіїї дітей та підлітків), стор.57-117.

План проведення заняття:

Завдання до практичного заняття № 2 по темі:

«Фізіологія ОМЦ. ПМПС (природні методи планування сім’ї».

Література:

Основна:

1. Назарова І.Б., Посипкіна Н.М., Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї. – К.: Медицина, 2007. – 224 с.

2. Хміль С.В, Романчик Л.І., Медсестринство в гінекології. – Тернопіль: Підручники та посібники, 206. – 380 с.

3. Самойленко В.Б., Мох А.І. Планування сім’ї. – К.: Здоров’я, 2006. – 234 с.

4. Хохліч Т.І.Практикум з гінекології. – К.: Здоров’я, 2000. – 200 с.

5. Бугаєвський К.А. КЗ «БМУ». Конспект лекції № 1.


1317026489497581.html
1317081949064945.html
    PR.RU™